Inzet bedrijfsarts consulent oncologie BACO

Een BACO is een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in de begeleiding van werkenden met kanker. Bij vragen en/of problemen op het gebied van behoud van werk, (arbeids)revalidatie en werkhervatting adviseert de BACO mensen met kanker en diens behandelaren (medisch specialist, eigen bedrijfsarts en huisarts). 

De ziekte kanker is onuitputtelijk als het gaat om de diverse typen kanker, de diverse behandelingen die mogelijk zijn en de daaruit mogelijk voortvloeiende gevolgen. Dit vraagt om een specialistische aanpak zodat niets over het hoofd gezien kan worden.

Onze bedrijfsartsen consulent oncologie kunnen zowel naast als separaat van uw eigen arbodienst ingezet worden. Met hun expertise kunnen zij zowel de eigen bedrijfsarts, de werkgever als de werknemer van goede adviezen voorzien zodat er een degelijke re-integratie plaats kan vinden.

Mocht er twijfel zijn over het oordeel van de eigen bedrijfsarts dan heeft een werknemer het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts.