Arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt gedaan door een arbeidsdeskundige. Onze arbeidsdeskundigen zijn specialist op het gebied van arbeid, re-integratie en organisatie. Tijdige inzet leidt tot legitieme, doordachte beslissingen en ‘knopen doorhakken’ en daarmee tot schadelastbeperking voor alle partijen.

Advies mbt plan van aanpak re-integratie

Re-integratie bij een complexe chronische ziekte zoals kanker is soms ingewikkeld. Ons onderzoek door een arbeidsdeskundige voorziet de werkgever en de werknemer van adviezen en een aanpakplan dat houvast biedt om in onderlinge afstemming de juiste acties te nemen. Het advies en aanpakplan behandelen de relevante arbeidskundige componenten en geeft onder andere antwoord op de vraag in hoeverre:

– het eigen werk nog kan worden verricht, eventueel met aanpassingen;
– of ander werk bij de eigen werkgever nog kan worden verricht, eventueel met aanpassingen;

Aandacht wordt besteed aan de specifieke probleemvelden:
– arbeidsinhoud
– arbeidsomstandigheden
– arbeidsvoorwaarden
– arbeidsverhoudingen

Zo kan er onderzoek en advies plaatsvinden rond mogelijke aanpassing van het werk en/of werkomstandigheden (werkplekonderzoek) om werkhervatting mogelijk te maken, de bijdraagt aan verdere re-integratie.

Voorkomen of bekorten van een sanctie door het UWV

Naast onze arbeidsdeskundige onderzoeken en werkplekonderzoeken kunnen wij ook samen met u bekijken wat de juiste aanpakactie is om in de eerste 104 weken van de WIA periode een mogelijke sanctie tijdig af te wenden of de sanctieperiode daarna zo kort mogelijk te maken.

Arbitragezaken
Partijen worden na onderzoek voorzien van een onafhankelijk oordeel en advies om een oplossing te bereiken.