Zelfstandig ondernemers

Als je als zelfstandig ondernemer langdurig ziek wordt, is het extra moeilijk

Er zijn geen wettelijke financiële bepalingen waar je gebruik van kan maken. Ook heb je niets te maken met de Wet Verbetering Poortwachter en de stappen die daaruit voortvloeien. Toch is ook dan nog het nodige mogelijk. Het kan zijn dat je een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten. In dat geval kan je bij jouw verzekeringsmaatschappij navragen wat de mogelijkheden zijn om begeleid te worden door Bureau C&C. Immers, als verzekeringsmaatschappij zijn zij er – net als jijzelf – bij gebaat dat je zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Mogelijk is er behoefte aan ondersteuning in de vorm van coaching of wil je handvatten om jouw re-integratie vorm te geven. Samen met onze ervaren ondernemerscoach wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie. Ook als je bij een broodfonds aangesloten bent of je hebt geen voorzieningen getroffen, heb je de keuze om gebruik te maken van onze diensten. Het is immers belangrijk dat je zo snel mogelijk weer zelfstandig in staat bent om inkomsten te genereren. Investeren in een goede gezondheid en duurzame inzetbaarheid hoeft niet onbetaalbaar te zijn. Bel ons vandaag om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

“Nadat alle behandelingen achter de rug waren, viel ik in een zwart gat. Dankzij de begeleiding van mijn coach hervond ik alweer snel een nieuw toekomstperspectief.”

Bureau C&C maakt deel uit van de werkgroep kanker en arbeid en ondersteunt wisselende initiatieven op het gebied van kanker.