Uitkeringsgerechtigden

Voor mensen die gebruik maken van een WW-uitkering of WGA-uitkering zijn er speciale trajecten die het UWV aanbiedt om de terugkeer naar betaalde arbeid onder de deskundige begeleiding van een re-integratiecoach gemakkelijker te maken.

Het kan ook zijn dat de (ex)werkgever Eigen Risico Drager (ERD) is. De (ex)werkgever betaalt daarbij de WGA-uitkering terug aan het UWV. In dat geval is het voor de (ex)werkgever – of de verzekeringsmaatschappij waarbij een dergelijke constructie is ondergebracht – van belang dat een (ex)werknemer weer aan het werk gaat. We hebben het hier dan over re-integratie 3e spoor. 

Zie voor meer informatie hierover onze pagina over re-integratie: 

“Nadat alle behandelingen achter de rug waren, viel ik in een zwart gat. Dankzij de begeleiding van mijn coach hervond ik alweer snel een nieuw toekomstperspectief.”

Bureau C&C maakt deel uit van de werkgroep kanker en arbeid en ondersteunt wisselende initiatieven op het gebied van kanker.