Wat doen wij?

Re-integratie

Re-integratie 1e spoor
Kanker of een andere ingrijpende ziekte kunnen een ‘life changing event’ zijn. Soms lukt het om voor en tijdens de behandelingen aan het werk te zijn. Maar vaak ook niet. In veel gevallen zit je als werkgever al ruim in het 2e ziektejaar als een werknemer weer komt werken. In de tussentijd is er veel gebeurd. Hoe pak je dit samen weer op? Zelfs als collega’s en managers belangstellend zijn, kan het nog voorkomen dat de werknemer zich verloren voelt, eenzaam. Goede communicatie is van groot belang, maar lang niet iedereen weet hoe je dit nu het beste aan kunt pakken.   

Ook kan het zijn dat de werknemer (nog) te maken heeft met medische beperkingen waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens de re-integratie, waardoor een 1-op-1 herplaatsing in de eigen functie niet vanzelfsprekend is. Een werkplek- of arbeidsdeskundig onderzoek door een van onze arbeidsdeskundigen zou dan uitkomst kunnen bieden. Maar ook kan er een beroep gedaan worden op één van onze re-integratiecoaches, counselors en/of onze bedrijfsartsen consulent oncologie als steun in de rug van de werknemer en/of de werkgever. Met onze vakinhoudelijke expertise weten wij wat er nodig is. 

Re-integratie 2e spoor
Op het moment dat middels een arbeidsdeskundig onderzoek vast is komen te staan dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is of dat dit nog niet zeker is, dient er een re-integratie 2e spoortraject opgestart te worden. Dit is een wettelijke verplichting voor zowel werkgever als werknemer. Wij starten een dergelijk traject bij voorkeur met een uitgebreide intake. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren en hoeft u niet te betalen voor zaken die niet aan de orde komen.

Tijdens deze intakefase is er uitgebreid contact met werknemer en werkgever. Worden alle benodigde documenten doorgenomen en wordt er een intakerapportage incl. plan van aanpak opgesteld. Deze wordt met de werknemer en werkgever besproken.

Daarna begeleiden wij de werknemer van minimaal 6 maanden tot aan einde wachttijd of tot er een externe plaatsing gerealiseerd is. Wat doen wij zoal in een re-integratie 2e spoor?

– Persoonsversterking en motivatie, belemmeringen wegnemen;
– In kaart brengen van het persoonsprofiel, vaardigheden, werkervaring, opleiding en medische beperkingen;
– Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke functies, werkzaamheden en sectoren;
– Aan de hand daarvan wordt een arbeidsmarktzoekprofiel opgesteld;
– En wordt er een moderne CV en sollicitatiebrief gemaakt;
– Informatieverstrekking over de nieuwe manier van solliciteren: netwerken en gebruik van social media;
– Desgewenst actief meezoeken naar mogelijke functies, vrijwilligerswerk en/of werkervaringsplaatsen;
– Versterking van zelfpresentatie en sollicitatievaardigheden anno 2021;
– Nazorg nadat een werknemer is geplaatst;
– De voortgang wordt elke 6-8 weken schriftelijk aan u gerapporteerd, gevolgd door een eindrapportage;
– Indien gewenst kunnen wij samen met u het verzuimdossier doornemen voor de aanvraag WIA-keuring.

 

Re-integratie 3e spoor

Werkgevers vergeten vaak dat na 104 weken weliswaar de loondoorbetalingsplicht vervalt, maar dat bij een eventuele WGA areidsongeschiktheid de premiedifferentiatie voor de komende 10 jaar fors omhoog gaat. Als u eigen risicodrager bent, wordt de WGA-uitkering voor uw (ex)werknemer bij u teruggevorderd. Dit zijn flinke kostenposten. En wat te denken van de werknemer. De WIA-keuring is achter de rug, hij beschikt over benutbare arbeidsmogelijkheden maar heeft (nog) geen betaalde baan. In dit geval is het advies om een gedegen re-integratie 3e spoortraject op te starten. Afhankelijk van de situatie kan dit door zowel werkgever, werknemer, verzekeraar als het UWV aangevraagd worden. Zo’n 3e spoortraject ziet er inhoudelijk vrijwel identiek uit als het re-integratie 2e spoortraject.

Klik op de knoppen hieronder om onze andere diensten te bekijken