Re-integratie

Doel

Re-integratietraject

Een re-integratietraject heeft als doel een werknemer weer op duurzame en effectieve wijze aan het werk te helpen. Veelal is dit bij de eigen werkgever, maar soms is dat ook buiten de eigen organisatie. Ook als de WIA keuring achter de rug is, is het vaak zinvol om re-integratie aan te bieden. 

re-integratie

1e en 2e spoor

Re-integratie 1e spoor

Kanker of een ingrijpende ziekte is een ‘life changing event’. Soms lukt het om voor en tijdens de behandelingen aan het werk te zijn en soms ook niet. In het re-integratie 1e spoortraject wordt gewerkt aan een goede opbouw van de belastbaarheid, rekening houdend met de medische beperkingen die door de bedrijfsarts in kaart zijn gebracht en eventuele nog te volgen behandelingen en de mogelijke gevolgen daarvan. We brengen inzicht in wat wel en niet kan en hoe dit in balans kan blijven.

Een re-integratie 1e spoortraject is bedoeld om met zowel werknemer als werkgever te kijken welke mogelijkheden er zijn om een zieke werknemer duurzaam en effectief bij de eigen werkgever aan het werk te krijgen of te houden.

Re-integratie 2e spoor
Re-integratie 2e spoor is een traject dat zich richt op het vinden van een betaalde baan op de externe arbeidsmarkt. Op het moment dat middels een arbeidsdeskundig onderzoek vast is komen te staan dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is of dat dit nog niet zeker is, dient er een re-integratie 2e spoortraject opgestart te worden. Dit is een wettelijke verplichting voor zowel werkgever als werknemer.

Wij starten een dergelijk traject bij voorkeur met een uitgebreide intake zodat we een persoonlijk maatwerk kunnen bieden. Tijdens deze intakefase is er contact met werknemer en werkgever. Worden alle benodigde documenten doorgenomen en wordt er een intakerapportage incl. plan van aanpak opgesteld. Deze wordt met de werknemer en werkgever besproken.

Re-integratie

Wat doen we in een 2e spoortraject?

Wat doen we in een re-integratie 2e spoortraject?

  • Aandacht voor het verlies van het eigen werk en de positie als werknemer bij de werkgever;
  • Persoonsversterking en motivatie door het wegnemen van belemmeringen en het bieden van nieuw toekomstperspectief;
  • Er wordt een persoonsprofiel opgesteld aan de hand van oefeningen en methodieken waardoor inzichtelijk gemaakt wordt welke persoonlijke kwaliteiten, opgebouwde competenties, drijfveren en mogelijkheden er zijn;
  • Aan de hand daarvan wordt een moderne CV en sollicitatiebrief gemaakt;
  • Er wordt onderzoek gedaan naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt waardoor het zoekprofiel en het arbeidsmarktprofiel opgesteld kunnen worden;
  •  In aanloop naar de sollicitatiefase wordt er gewerkt aan presentatievaardigheden, het nieuwe solliciteren, gebruik van diverse zoekmachines en social media;
  • Het netwerk van de werknemer wordt in kaart gebracht en samen gaan we actief op zoek naar passende functies, vrijwilligerswerk, een arbeidsherstelplek en/of werkervaringsplaats;

De begeleiding vindt plaats op basis van individuele gesprekken die elke twee weken plaatsvinden. De voortgang wordt elke 6-8 weken vastgelegd in een voortgangsrapportage en het traject wordt afgesloten met een eindrapportage.

Tijdens het traject zijn er diverse evaluatiemomenten waarbij het plan van aanpak, doel en voortgang besproken worden en waar nodig bijgesteld kunnen worden.

re-integratie

 3e spoor en re-integratie via het UWV

Re-integratie 3e spoor
Werkgevers vergeten vaak dat na 104 weken weliswaar de loondoorbetalingsplicht vervalt, maar dat bij een eventuele WGA arbeidsongeschiktheid de premiedifferentiatie voor de komende 10 jaar fors omhoog gaat. Als u eigen risicodrager bent, wordt de WGA-uitkering voor uw (ex)werknemer bij u teruggevorderd. Dit zijn flinke kostenposten. En wat te denken van de werknemer. De WIA-keuring is achter de rug, hij beschikt over benutbare arbeidsmogelijkheden maar heeft (nog) geen betaalde baan. In dit geval is het advies om een gedegen re-integratie 3e spoortraject op te starten. Afhankelijk van de situatie kan dit door zowel werkgever, werknemer, verzekeraar als het UWV aangevraagd worden. Zo’n 3e spoortraject ziet er inhoudelijk vrijwel identiek uit als het re-integratie 2e spoortraject. Alleen de uitgangspositie is anders omdat de WIA keuring achter de rug is.
Re-integratie via het UWV

Wat als je zonder werk zit en een uitkering van het UWV ontvangt en je hebt het idee dat je weer wat wilt gaan doen? Waar ga je starten? Wat kun je doen? Het UWV biedt in samenwerking met Bureau C&C een aantal trajecten aan die jou daarbij kunnen helpen. Samen met een coach ga je dan middels een werkplan en een re-integratieplan aan de slag om de gestelde doelen te bereiken. Bureau C&C biedt de volgende trajecten aan: 

1. Modulaire trajecten (participatie interventie en bevorderen maatschappelijke deelname)

2. Werk-fit maken

Wil je je aanmelden voor een van bovenstaande trajecten? Neem dan contact op met jouw begeleider bij het UWV en bespreek samen welke stap het best bij jouw situatie past en geef aan dat je het traject bij Bureau C&C wilt volgen. Zij zullen dan zorgdragen voor de aanmelding.

Neem direct contact op!

Heeft u een vraag over een casus of wilt u een offerte ontvangen? Bureau C&C is van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer:

11 + 8 =

Bureau C&C maakt deel uit van de werkgroep kanker en arbeid en ondersteunt wisselende initiatieven op het gebied van kanker. 

Over ons

Bureau C&C is sinds 2014 hét vertrouwde adres voor re-integratie-begeleiding bij kanker of een andere ingrijpende ziekte. 

Neem nu contact op!

Bedrijfgegevens

Singel 182 
3311 PG
Dordrecht

KvK nr: 60814764
BTW nr: NL001478492B08

Socials

Volg ons op de volgende kanalen: