Re-integratie

Re-integratie

Re-integratie 1e spoor
Kanker of een ingrijpende ziekte is een ‘life changing event’. Soms lukt het om voor en tijdens de behandelingen aan het werk te zijn en soms ook niet. In het re-integratie 1e spoortraject wordt gewerkt aan een goede opbouw van de belastbaarheid, rekening houdend met de medische beperkingen die door de bedrijfsarts in kaart zijn gebracht en eventuele nog te volgen behandelingen en de mogelijke gevolgen daarvan. We brengen inzicht in wat wel en niet kan en hoe dit in balans kan blijven.

Een re-integratie 1e spoortraject is bedoeld om met zowel werknemer als werkgever te kijken welke mogelijkheden er zijn om een zieke werknemer duurzaam en effectief bij de eigen werkgever aan het werk te krijgen of te houden. Kijk voor meer informatie ook bij coaching.

Re-integratie 2e spoor
Re-integratie 2e spoor is een traject dat zich richt op het vinden van een passende, duurzame en betaalde baan op de externe arbeidsmarkt. Op  het moment dat middels een arbeidsdeskundig onderzoek vast is komen te staan dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is of dat dit nog niet zeker is, dient er een re-integratie 2e spoortraject opgestart te worden. Dit is een wettelijke verplichting voor zowel werkgever als werknemer. Wij starten een dergelijk traject bij voorkeur met een uitgebreide intake zodat we persoonlijk maatwerk kunnen leveren. Tijdens deze intakefase is er uitgebreid contact met werknemer en werkgever. Worden alle benodigde documenten doorgenomen en wordt er een intakerapportage incl. plan van aanpak opgesteld. Deze wordt met de werknemer en werkgever besproken.

Wat doen wij zoal in een re-integratie 2e spoor?

– Aandacht voor het verlies van het eigen werk en de positie als werknemer bij de eigen werkgever;
– Persoonsversterking en motivatie door het wegnemen van belemmeringen en het bieden van nieuw toekomstperspectief;
– Er wordt een persoonsprofiel opgesteld aan de hand van oefeningen, testen en methodieken. Hierdoor wordt inzichtelijk welke persoonlijke kwaliteiten, opgebouwde vaardigheden, drijfveren en mogelijkheden er zijn; 
– Er wordt onderzoek  gedaan naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt waardoor het zoekprofiel en het arbeidsmarktprofiel opgesteld kunnen worden; 
– Aan de hand daarvan wordt er een moderne CV en sollicitatiebrief gemaakt;
– In aanloop naar de sollicitatiefase wordt er gewerkt aan presentatievaardigheden, het nieuwe solliciteren, het gebruik van diverse zoekmogelijk waaronder het eigen netwerk en gebruik van social media; 
– Het netwerk van werknemer wordt in kaart gebracht en samen gaan we actief op zoek naar passende functies, vrijwilligerswerk of een arbeidsherstelplek.

De begeleiding vindt plaats op basis van individuele gesprekken die elke 2 weken plaatsvinden. De voortgang wordt elke 6-8 weken vastgelegd in een voortgangsrapportage en het traject wordt afgesloten met een eindrapportage. Tijdens het traject zijn er diverse evaluatiemomenten waarbij het plan van aanpak, doel en voortgang besproken worden en waar nodig bijgesteld kunnen worden. 

Re-integratie 3e spoor

Werkgevers vergeten vaak dat na 104 weken weliswaar de loondoorbetalingsplicht vervalt, maar dat bij een eventuele WGA areidsongeschiktheid de premiedifferentiatie voor de komende 10 jaar fors omhoog gaat. Als u eigen risicodrager bent, wordt de WGA-uitkering voor uw (ex)werknemer bij u teruggevorderd. Dit zijn flinke kostenposten. En wat te denken van de werknemer. De WIA-keuring is achter de rug, hij beschikt over benutbare arbeidsmogelijkheden maar heeft (nog) geen betaalde baan. In dit geval is het advies om een gedegen re-integratie 3e spoortraject op te starten. Afhankelijk van de situatie kan dit door zowel werkgever, werknemer, verzekeraar als het UWV aangevraagd worden. Zo’n 3e spoortraject ziet er inhoudelijk vrijwel identiek uit als het re-integratie 2e spoortraject.

Klik op de knoppen hieronder om onze andere diensten te bekijken