Samenwerking UWV

Samenwerking UWV

Samenwerking UWV In de loop der jaren zijn wij regelmatig benaderd met de vraag of men bij ons een UWV traject kon volgen. Telkenmale moesten wij dit met nee beantwoorden en de mensen verwijzen naar collega re-integratiebureaus. We hadden en hebben het druk met onze...